Kontakty

Kino Sokolský dům
Tyršova 157/2
682 01 Vyškov


kino kancelář: 
tel.: 517 347 770, 725 895 802
e-mail: kino@kino.vyskov.cz 


prodej a rezervace vstupenek: 

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
Masarykovo nám. 1, Vyškov
517 301 310 / 312 / 313
infocentrum@meuvyskov.cz 


Hana Sedláčková - vedoucí kina
517 347 770, 725 895 802, 607 029 176
vedoucikino@mksvyskov.cz

Mgr. Pavel Procházka - grafik, správa webu kina
517 347 770, 725 895 802
kino@mksvyskov.cz

Ivan Břečka - správce
517 347 770, 725 895 802, 736 209 830 


zřizovatel: 

Městské kulturní středisko Vyškov
Jana Šoupala 137/4, 682 01 Vyškov
IČ: 46270671
Zřizovací listina XVIII.ZM/3433-05
e-mail: mksvy@mksvyskov.cz