Pronájem Sokolského domu

Městské kulturní středisko Vyškov pronajímá prostory Sokolského domu ke krátkodobým účelům pro společenské akce, schůze a školení.

Pro kulturní akce cizích subjektů a pro prodejní akce jakéhokoliv druhu prostory neposkytujeme!!!

Cenu za pronájem nad rámec cen stanovených v ceníku lze sjednat dohodou obou smluvních stran, neboť tyto ceny jsou stanoveny jako minimální. 

Služba MKS bude stanovena zvlášť dle hodinové sazby pro jednotlivé činnosti. Do služby MKS patří pořadatelská služba, požární hlídka, služba elektrikáře, osvětlovače, zvukaře, jevištního technika, pokladní, šatny, montážní práce, zápůjčka ubrusů. Tato služba není zahrnuta v ceně za nájem prostor.

Pronájem nemovitého majetku pro neziskový sektor, např. příspěvkové organizace, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a církevní právnické společnosti, bude účtován se slevou 40 % oproti stanovenému pronájmu. Slevu ve výši 40 % lze poskytnout rovněž politickým stranám a hnutím působícím na okrese Vyškov. Slevu v rozsahu vyšším než 40 % lze poskytnout těmto organizacím jen po předchozím souhlasu Rady města Vyškova.

Objednávky na pronájem nemovitého majetku, zařízení a služeb se podávají písemně, včetně údajů potřebných pro vystavení faktury.

K cenám uvedeným bez DPH bude připočtena sazba ve výši dle platné legislativy %.

V případě požadavku na vystěhování stupňovitého hlediště ze sálu bude k vypočtenému nájemnému připočtena paušální částka 5.500,- Kč (bez DPH).

 

Důležitá upozornění:

  • Prostory nelze pronajmout pro výkupní akce zlata, šperků, starožitností atd.
  • Dále prostory neposkytujeme pro prodej zboží a pro "předváděcí" - prodejní akce.
  • Pronájem je účtován od vstupu nájemce do budovy až do jeho odchodu (tj. včetně chystání a následného úkldu).
  • Při objednávce pronájmu je nutno respektovat promítací plán kina. Pronájem prostor v běžném promítacím čase lze uskutečnit jen ve velmi výjimečných případech a po domluvě minimálně 2 kalendářní měsíce předem (nevztahuje se na objednávku).

 

Kontakty:

Kino Sokolský dům
Tyršova 2, 682 01 Vyškov
telefon: 517 347 770, mobil: 725 895 802, e-mail: kino@kino.vyskov.cz

 

 poř. č.

 SOKOLSKÝ DŮM

 m2

Za 1 hod. do 18:00 (bez DPH)

Za 1 hod. od 18:00 (bez DPH)

 1.

 Hlavní sál

 198,70

 400,--

 500,--

 2.

 Pravé předsálí

 121,40

 240,--

 300,--

 3.

 Levé předsálí

 122,50

 250,--

 310,--

 4.

 Vstupní hala

 124,80

 260,--

 320,--

 5.

 Foyer

 90,00

 180,--

 230,--

 6.

 Jeviště

 80,00

 160,--

 200,--

 7.

 Šatna I.

 21,20

 50,--

 60,--

 8.

 Šatna II.

 21,50

 50,--

 60,--

 

 Celkem

 779,10

 1 590,--

 1 980,--

  

Ceník pronájmů platný od 1. 11. 2018 ke stažení ve formátu .pdf.

Video ze stěhování sálu

Videa